კრეატიული ხედვა და პროფესიონალიზმი
images/perheader/5101279.jpg
მუსიკის თეორიის საფუძვლები

მუსიკის თეორიის საფუძვლები 6 თვიანი პროგრამაა, კურსის განმავლობაში სტუდენტები დახვეწავენ სმენას, გაეცნობიან მუსიკალური დამწერლობის კლასიკურ და თანამედროვე მეთოდებს. 

 

 

კურსი კომპლექსური მეთოდების დახმარებით მიზნად ისახავს ძირითადი ინფორმაციის მიწოდებას მუსიკის შესახებ (ანტიკური პერიოდი, შუასაუკუნეები, აღორძინება, ბაროკო, კლასიციზმი, რომანტიზმი, ექსპრესიონიზმი და მეოცე საუკუნის ძირითადი სააზროვნო პრინციპები).

 

 1. ბგერა და ობერტონების სისტემა
 2. ანტიკური ეპოქის მუსიკა
 3. მუსიკალური წყობები
 4. შუა საუკუნეების მუსიკა
 5. სანოტო დამწერლობა
 6. მეტრი, რიტმი, ტაქტი, ზომა, ტემპი
 7. ინტერვალები
 8. აღორძინების პერიოდის მუსიკა
 9. კილო და ტონალობა
 10. ბაროკოს პერიოდის მუსიკა
 11. აკორდები
 12. კლასიციზმი
 13. ფუნქციონალური სისტემა
 14. აკორდების ჰარმონიული და მელოდიური შეერთება
 15. რომანტიზმი
 16. სეპტაკორდები
 17. მონათესავე ტონალობები
 18. მოდულაცია
 19. იმპრესიონიზმი
 20. ტრადიციული ფორმები
 21. ექსპრესიონიზმი და თავისუფალი ატონალობა
 22. ოსტინატო
 23. დოდეკაფონია და ტოტალური სერიალიზმი
 24. ალეატორიკა
 25. სონორისტიკა
 26. რეპეტიტიული მინიმალიზმი

 

პრაქტიკული ნაწილი:

რიტმული სავარჯიშოები, სოლფეჯირება

მელოდიის ჩაწერა (კარნახი)

სმენითი და მუსიკალური ტექსტის ანალიზი

აკორდული თანმიმდევრობების შექმნა და დაკვრა

 

 

პედაგოგი

ეთი ჭიტაძე


ხანგრძლივობა

6 თვე


დრო

საათი კვირაში


ფასი
1500 
ლარი


მისამართი

ფაბრიკა-თბილისი

ეგნატე ნინოშვილის 8

 

კონტაქტი

info@ces.ge