კრეატიული ხედვა და პროფესიონალიზმი
images/perheader/460702Header.jpg
გრაფიკული დიზაინის ანბანი

კურსი მოიცავს სწავლების თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს.
კურსის ძირითად მიზანს წარმოადგენს გრაფიკული  დიზაინის ტრადიციული და თანამედროვე მიმართულებების  შესწავლა / ანალიზი, ასევე ორიენტირებულია  (გრაფიკული) პროგრამების საბაზო პრინციპების სწავლებაზე , სტუდენტები გაეცნობიან კლიენტებთან ურთიერთობის გავრცელებულ პრინციპებს, პროექტის შემუშავებისა და აღსრულების მეთოდებს. კურსი ასევე მოიცავს მოწვეული (დიზაინერების) სტუმრების პრეზენტაციებსა და workshop-ებს.

 

 

"გრაფიკული დიზაინის ABC" 3 თვეზე გათვლილი პროგრამაა. ის შედგება რამდენიმე ძირითადი ნაწილისგან:

 

1. Adobe Photoshop-ის ძირითადი პრინციპები;

 

2. Adobe Illustrator-ის ძირითადი პრინციპები;

 

3. გრაფიკული დიზაინის განვითარება, თანამედროვე ტენდენციები და ვიზუალური კომუნიკაცია;

 

4. დიზაინის შემუშავების პროცესი;

 

5. ტიპოგრაფია, ტექსტთან მუშაობის პრინციპები;

 

6. შეფუთვის დიზაინის პრინციპები;

 

7. ფერთა პალიტრა და პოლიგრაფიული პრინციპები;


8. გაცნობითი workshop-ი web და app დეველოპმენტზე - პედაგოგი: გიორგი მირიანაშვილი

 

9. კურსის დასკვნითი ეტაპი ეთმობა რეალური პროექტის შემუშავების პროცესს, სადაც კურსის წევრები პრაქტიკაში ეუფლებიან განვლილ მასალას და ახდენენ დაუფლებული უნარ-ჩვევების გამოვლენას.

 

 

 

 

Adobe Photoshop-ისძირითადიპრინციპები


* პროგრამის ინტერფეისი და მუშაობის ძირითადი პრინციპი.

* სამუშაო ფორმატის ტიპები, გრაფიკული კომპოზიციის განაწილება და მუშაობის პრინციპი.

* ობიექტების შექმნა, დამუშავება / გამოსახულების აღდგენა, კორექცია.

* ფერთა პალიტრის, კონტრასტებისა და ტონირების რედაქტირება.

* ტექსტთან მუშაობის პრინციპები და სტილიზაციის მეთოდები.

* განათება-რენდერი.

 

 

Adobe Illustrator-ის ძირითადი პრინციპები


* პროგრამის ინტერფეისი და მუშაობის ძირითადი პრინციპი.

* სამუშაო ფორმატის ტიპები,  კომპოზიციის განაწილება.

* გეომეტრიული / მარტივი ობიექტების შექმნა.

* Pen Tool-ით მუშაობის პრონციპი.

* რთული ფორმების / ობიექტების შემუშავება.

 გრაფიკულ იდიზაინის განვითარება, თანამედროვე ტენდენციები და ვიზუალური კომუნიკაცია


* გრაფიკული დიზაინის განვითარების ისტორია.

* გრაფიკული დიზაინის მიმართულებები და თანამედროვე ტენდენციები.

* ვიზუალური კომუნიკაციის ხელოვნება.

* კორპორატიული სტილის / იდენტობის შემუშავების პროცესი.

 

დიზაინის შემუშავების პროცესი


* სამუშაო დავალების Brief-ის გაცნობის და გაანალიზების პროცესი.

* დიზაინის კვლევის ეტაპები.

* ანალიზის და სავარაუდო მიმართულებების შემუშავების პროცესი.

* არჩეული მიმართულების განვითარება და სამომავლო სტრატეგიის შემუშავების პროცესი

 

 

ტიპოგრაფია, ტექსტთან მუშაობის პრინციპები


* ფონტის ტიპები.

* შრიფტის ანატომია / კონფიგურაცია.

* ქართული ანბანის არქიტექტურა.

* შრიფტის დიზაინის შემუშავების პროცესი.

 

 

შეფუთვის დიზაინის პრინციპები


* შეფუთვის დიზანის როლი.

* შეფუთვის დიზაინის პროცესი და სამუშაო ეტაპები.

* ეტიკეტის დიზაინის პროცესი, მომავლის ტენდენციები.

 

ფერთა პალიტრა და პოლიგრაფიული პრინციპები


* ფერთა ჯგუფები.

* ფერის როლი და მნიშვნელობა გრაფიკულ დიზაინში.

* ტენდენციურ ფერთა გამა და მომავლის მიმართულებები.

* პოლიგრაფიული სამუშაოს პრინციპები.

 

გაცნობითი workshop-ი web და app დეველოპმენტზე - პედაგოგი: გიორგი მირიანაშვილიcrossplatform


• რა არის აპლიკაცია
• აპლიკაციის შექმნის მეთოდები

• კროსპლატფორმული დეველოპმენტი

 

web

 

• რა არის და რისგან შედგება ვებ გვერდი

• რა არის HTML, CSS, JavaScript

• რას ვგულისხმობთ ვებ დიზაინსა და დეველოპმენტში?!

 

 

დასკვნითი პროექტი/რეალურ დაკვეთაზე მუშაობის პროცესი


* დიზაინის შემუშავების პროცესი.

* კლიენტთან ურთიერთობის მართვა.

* პროექტის პრეზენტაცია.

პედაგოგი

ლადო კობახიძე

ალექსანდრე სუკიასოვი

გიორგი მირიანაშვილი

 


ხანგრძლივობა

თვე


დრო

4 საათი კვირაში


ფასი

დილის ჯგფი - 870 ლარი

საღამოს ჯგუფი - 990 ლარი

 

მისამართი

ფაბრიკა-თბილისი

ეგნატე ნინოშვილის 8


კონტაქტი

info@ces.ge