კრეატიული ხედვა და პროფესიონალიზმი
images/perheader/722562Header_Sound_engineering1&2.jpg
Synthesis 101

Synthesis 101 არის ორ თვიანი თეორიულ/პრაქტიკული კურსი

სინთეზის შესახებ, რომლის განმავლობაში ძირითადი დრო დაეთმობა

სუბტრაქციულ სინთეზის (subtractive synthesis) პრინციპების შესწავლას.

 

კურსის განმავლობაში სტუდენტები გაეცნობიან სინთეზატორის შემადგენელ ძირითად ბლოკებს, ხმის დიზაინის ძირითად ტექნიკურ და ფსიქოაკუსტიკურ პრინციპებს, ელექტრნულ ინსტრუმენტებთან მუშაობის პროცესის მიმოხილვას.

 

კურსის განმავლობაში მიმოვიხილავთ სინთეზის ისტორიასა და ისტორიულად მნიშვნელოვან სინთეზატორებს, ასევე  პრაქტიკულად გავეცნობით სხვადასხვა ინსტრუმენტებს: Arturia Minibrute, TeenageEngineering OP-1, PocketPiano, Korg Ms-20, Roland Tr-808, Etc.

 

კურსის სილებუსი:

გაკვეთილი 1 – Basics of sound Physics.

გაკვეთილი 2 – Basics of sound Physics. Synthesizer Architecture. Oscillators. Sound Visualising Tools.

გაკვეთილი 3 - Oscillators.

გაკვეთილი 4 – Filters 1

გაკვეთილი 5 – Filters 2

გაკვეთილი 6 - Envelopes

გაკვეთილი 7 - Envelopes

გაკვეთილი 8 - LFOs 1

გაკვეთილი 9 - LFOs 2

გაკვეთილი 10 - კონტროლერები;სხვა.Controllers, Other.

გაკვეთილი 11 - საბაიზისო პეჩების შექმნა.Creating Basic Patches

გაკვეთილი 12 - პეჩების შექმნა. 2

გაკვეთილი 13 – Basic Modular Patching Theory.

გაკვეთილი 14 – სინთეზატორების ისტორია. History of Synthesis. Contemporary synthesizers.

გაკვეთილი 15 -  სხვა სახის სინთეზის მიმოხილვა. Overview of Other Types of Synthesis.

გაკვეთილი 16 - საბოლოო პრეზენტაცია. შედეგების მიმოხილვა.Final Presentation, Feedback Session. 

კურსს ექნება თეორიული ლექციების, სტუდენტებთან ერთად დისკუსიებისა და პრაქტიკული სამუშაოების ფორმა.

 

კურსის კონტენტი ადაპტირდება კონკრეტული ჯგუფისათვის.

პედაგოგი

თორნიკე მარგველაშვილი


ხანგრძლივობა

2 თვე


დრო

4 საათი კვირაში

 

ფასი

580 ლარი

 

მისამართი

ფაბრიკა-თბილისი

ეგნატე ნინოშვილის 8