კრეატიული ხედვა და პროფესიონალიზმი
images/perheader/722562Header_Sound_engineering1&2.jpg
Synthesis 101

Synthesis 101 არის სამ თვიანი თეორიულ/პრაქტიკული კურსი
სინთეზისა და სინთეზატორების შესახებ ტრადიციული და მოდულარული სინთეზატორების (Doepfer System-100) ბაზაზე. კურსის განმავლობაში ძირითადი დრო დაეთმობა
სუბტრაქციული სინთეზის (subtractive synthesis) და მოდულარული სინთეზის პრინციპების შესწავლას (modular synthesis)

კურსის განმავლობაში სტუდენტები გაეცნობიან სინთეზატორის შემადგენელ ძირითად ბლოკებს, მათ გამოყენებს,ხმის დიზაინის ძირითად ტექნიკურ და ფსიქოაკუსტიკურ პრინციპებს, ხმების შექმნას,ელექტრონულ ინსტრუმენტებთან მუშაობის პროცესის მიმოხილვას, მოდულარულ სინთეზატორთან მუშაობის პროცესს.

კურსის განმავლობაში ასევე მიმოვიხილავთ სინთეზის ისტორიასა და ისტორიულად მნიშვნელოვან სინთეზატორებს, გავეცნობით თანამედროვე სინთეზატორებს,მიმოვიხილავთ სხვადასხვა სინთეზის მეთოდებს( ადიციური, FM synthesis, გრანულარული სინთეზი, cross modulation synthesis, etc.) ასევე პრაქტიკულად გავეცნობით სხვადასხვა ინსტრუმენტებს: Doepfer System-100(Modular System), Moog Mother 32, Arturia Minibrute, TeenageEngineering OP-1, PocketPiano, Korg Ms-20, Roland Tr-8, Moog MF-101 filter, Korg Microkorg, Microkorg XL, etc. Koma Electronic FiledKit etc.

 

სწავლება შედგება როგორც ფიზიკურ სინთეზატორებზე, ასევე Ableton Analog-ისა და VCV Rack (modular software)-ის ბაზაზე.

სტუდენტებს ექნებათ საშუალება იმეცადინონ CES-ის სტუდიაში არსებულ Dopfer A-100 BS2 მოდულარ სინთეზატორზე.

 

კურსის სილაბუსი:
გაკვეთილი 1 – Basics of sound Physics.
გაკვეთილი 2 – Basics of sound Physics. 2.

Sound Visualising Tools. Synthesizer Architecture.
გაკვეთილი 3 – Oscillators 1
გაკვეთილი 4 – Oscillators 2
გაკვეთილი 5 – Filters 1
გაკვეთილი 6 – Filters 2
გაკვეთილი 7  - ADSR -1
გაკვეთილი 8 – ADSR -2
გაკვეთილი 9 – LFO 1

გაკვეთილი 10 – LFO 2

გაკვეთილი 11 – Basic Patching 1

გაკვეთილი 12 – Basic Patching 2

გაკვეთილი 13 – Overview of Different types of Synthesis

გაკვეთილი 14 – History of synthesizers,

გაკვეთილი 15 – Student Project

გაკვეთილი 16 – Overview

გაკვეთილი 17-23 (Modular synthesis, basic patching, singnal flow, rythmical patching, generative patching, information about popular modules, etc)

გაკვეთილი 24 -  student project, course feedback.

 

კურსს ექნება თეორიული ლექციების, სტუდენტებთან ერთად დისკუსიების, პრაქტიკული სამუშაოების და საშინაო დავალებების ფორმა. კურსის კონტენტი ადაპტირდება კონკრეტული ჯგუფისათვის.

პედაგოგი

თორნიკე მარგველაშვილი


ხანგრძლივობა

3 თვე


დრო

4 საათი კვირაში

 

ფასი

870 ლარი

 

მისამართი

ფაბრიკა-თბილისი

ეგნატე ნინოშვილის 8