კრეატიული ხედვა და პროფესიონალიზმი
images/perheader/5160731.jpg
მოძრავი გამოსახულება MaxMSP / Jitter

Max/MSP - Jitter კურსი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილებს. მისი მთავარი ამოცანაა გააცნოს სტუდენტებს სამუშაო პროცესი Jitter-ის გარემოში. მთვარი ყურადღება დაეთმობა პროგრამის ტექნიკურ მხარეს, თუმცა კურსის განმავლობაში დისკუსია დაეთმობა ახალი მედიის ზოგიერთ ასპექტს არსებულ სამუშაო ამოცანასთან დაკავშირებით. კურსში მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით, ჯგუფურად ვიმუშავებთ ინდივიდუალურ პროექტებზე. კურსის მიზნობრივ ჯგუფს წარმოადგენენ ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან VJ-ინგით, ინტერაქტიული ინსტალირებით, მოძრავი გამოსახულებით, გენერაციული ვიზუალიზაციით და მარტივი ვიდეო ეფექტებით.


კურსი “Visuals in Max/MSP - Jitter” გათვლილია ერთ თვეზე (10 შეხვედრა) და მოიცავს შემდეგ თემებს:

Max/MSP + Jitter-ის შესავალი

Jitter & Vizzie-ის საფუძვლები

openGL ობიექტები Jitter-ში

მეტი openGL თემები

გენერატიული ვიზუალი

MIDI, აუდიო კონტროლი

GEN პროგრამული ენის საფუძვლები (შესავალი)

პროექციული რუკის შექმნა (Projection Mapping & Syphon/Spout + Resolume & ექსპორტი & ინტეგრირება

ჯგუფის მიერ შესასრულებული ნამუშევრის ჩვენება


კურსის დამასრულებელი ფაზა დაეთმობა პროექტზე მუშაობას (ინსტალირება, ვიზუალური წარმოდგენ), სადაც სტუდენტები მოახდენენ მიღებული ცონდისა და უნარების დემონსტრირებას და მონაწილეობას მიიღებენ მცირე გამოფენაში ან ცოცხალ პერფორმანსში (წარმოდგენაში).


სტუდენტებს მოეთხოვებათ საშინაო დავალების შესრულება. Max -ის გარემოს შესავალი (საფუძვლები) პროგრამის მართვა ვიდეოსთან მუშაობის საფუძვლები მატრიცა, სიბრტზე, jit.* ობიექტი Jitter & Vizzie-ის საფუძვლები jit.brcosa - ფერი jit.bfg - მუშაობა შემთხვევით ხმაურთან jit.mo - ვიზუალური სინთეზის საფუძვლები OpenGL oობიექტები Jitter-ში – 2 მეცადინეობა jit.gl.render & friends - 3D ობიექტების დამზადება გენერატიული ვისუალი ავტომატიზირება და დროის გათვლა MIDI, აუდიო კონტროლი სამუშა პროცესის (ცირე ხარვეზების???) კონტროლი MIDI-საშუალებით აუდიო-რეაგირების პრინციპები ცოცხალი (live) კონტროლი GEN პროგრამული ენის შესავალი jit.gen - per-pixel ოპერაციები გენერატიული (წარმომქნელი) გეომეტრია ფუნქციით მიღებული შემოქმებედითი სახე (გამოსახულება) პროექციის დაგეგმვა Jit.gl.cornerpin Spout/Syphon + Resolume ableton live integration & m4l devices ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობა გამოფენისთვის/პრეზენტაციისთვის მზადება

პედაგოგი

ნიკოლოზ კაპანაძე


ხანგრძლივობა

10 ლექცია


დრო

4 საათი კვირაში

 

ფასი

400 ლარი

 

მისამართი

ფაბრიკა-თბილისი

ეგნატე ნინოშვილის 8

 

კონტაქტი

info@ces.ge