კრეატიული ხედვა და პროფესიონალიზმი
images/perheader/706891khukhuni4.jpg
DJ Babba (DJ კურსი)
DJ Babba

ბაბა არის ერთერთი პირველი ფირფიტების მაღაზია „Capsule“-ის დამაარსებელი, ასევე პირველი DJ სკოლის დამფუძნებელი საქართველოში. მაღაზია/სკოლა კაფსულაში ბევრი აქტიური და წარმატებული ქართველი DJ სწავლობდა.

 

კაფსულას შემდეგ ბაბას მიყავდა DJ კურსები Louder-ში, პარალელურად კი აქტიურად უკრავდა თბილისის წამყვან კლუბებში და ორგანიზებას უწევდა ისეთ ფესტივალებს როგორიც არის Kiketi Open Air და სხვა.

 

DJ Babba დიდი სიხარულით გაუზიარებს თავის გამოცდილებას CES-ის სტუდენტებს.

Related courses